top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Baykan

İnsan Kaynakları Yetki Türleri Nelerdir?

İnsan Kaynakları Yetki Türleri Nelerdir?


Bir organizasyonun başarısı, doğru yetki ve sorumluluk dağılımına dayanır. İnsan kaynakları departmanı da bu dağılımın önemli bir parçasıdır. İnsan kaynakları yetki türleri, çalışanların belirli görevleri yerine getirme yetenekleri ve karar alma yetkilerine dayanır. İşte insan kaynakları yetki türlerine bir göz atalım;


1. İşe Alım Yetkisi


İşe alım yetkisi, işverenin veya insan kaynakları yöneticisinin, yeni çalışanları işe alma sürecindeki yetkisini ifade eder. Bu yetkiye sahip kişiler, iş ilanı oluşturma, mülakatlar yapma, değerlendirme ve seçim sürecini yönetme gibi işe alım sürecinin farklı aşamalarında karar verme yetkisine sahiptir.


2. Eğitim ve Geliştirme Yetkisi


Eğitim ve geliştirme yetkisi, insan kaynakları departmanının çalışanların yeteneklerini geliştirmek için uyguladığı eğitim programlarının planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesiyle ilgilidir. Bu yetkiye sahip kişiler, eğitim ihtiyaçlarını belirleme, eğitim programlarını tasarlama, eğitim sağlayıcılarını seçme ve eğitim sonuçlarını değerlendirme gibi kararları alır.


3. Performans Değerlendirme Yetkisi


Performans değerlendirme yetkisi, çalışanların performanslarını izleme, değerlendirme ve geri bildirimde bulunma yetkisini içerir. İnsan kaynakları yöneticisi veya üst düzey yöneticiler, performans değerlendirme sürecini yürüterek, performans hedefleri belirleme, performans değerlendirme yöntemlerini seçme ve çalışanların performansına ilişkin kararlar alma gibi yetkilere sahiptir.


4. Kariyer Gelişimi ve Terfi Yetkisi


Kariyer gelişimi ve terfi yetkisi, çalışanların kariyer planlaması ve terfi sürecini yönetme yetkisini ifade eder. İnsan kaynakları yöneticisi veya üst düzey yöneticiler, çalışanların kariyer hedeflerini belirleme, terfi kriterlerini oluşturma ve terfi kararlarını verme gibi yetkilere sahiptir.


5. Ücretlendirme Yetkisi


Ücretlendirme yetkisi, çalışanların maaşlarını belirleme ve performansa dayalı ödüllendirme sistemi oluşturma yetkisini içerir. İnsan kaynakları yöneticisi veya üst düzey yöneticiler, işe alım, deneyim, performans ve piyasa koşullarını değerlendirerek çalışanların maaşlarını belirler ve bonus, prim veya zam gibi ödüllendirmeleri yönetir. Ayrıca, ücret politikalarını oluşturma, iş değerlendirme ve puanlama sistemlerini kullanma ve maaş adaletini sağlama gibi yetkilere de sahiptir.


6. Disiplin ve İşten Çıkarma Yetkisi


Disiplin ve işten çıkarma yetkisi, disiplin cezaları uygulama ve işten çıkarma kararları alma yetkisini içerir. İnsan kaynakları yöneticisi veya üst düzey yöneticiler, disiplin süreçlerini yönetir, iş yerindeki kurallara uymayan çalışanları uyarır ve gerektiğinde işten çıkarma kararlarını alır.


7. İşyeri Politikaları ve Prosedürleri Yetkisi


İşyeri politikaları ve prosedürleri yetkisi, işyerindeki kuralların ve politikaların oluşturulması, güncellenmesi ve uygulanmasıyla ilgilidir. İnsan kaynakları yöneticisi veya departmanı, işyeri politikalarını geliştirme, personel el kitapçığı veya yönergeler oluşturma, çalışanların kurallara uyumunu sağlama ve işyeri uyum denetimlerini yönetme gibi yetkilere sahiptir.


İnsan kaynakları yetki türleri, her organizasyonun yapısına ve ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. Bu yetkilerin doğru ve etkili bir şekilde kullanılması, çalışanların memnuniyetini ve performansını artırmaya yardımcı olurken, organizasyonun hedeflerine ulaşmasına katkı sağlar.


Bu blog yazısında, insan kaynakları yetki türlerine genel bir bakış sunduk. Her organizasyon, kendi özelliklerine ve gereksinimlerine göre yetki türlerini belirler. İnsan kaynakları yöneticileri ve diğer yetkililer, bu yetkileri doğru ve adil bir şekilde kullanarak çalışanların motivasyonunu artırabilir ve başarılı bir insan kaynakları yönetimi sağlayabilir.

17 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

bottom of page