top of page
 • Yazarın fotoğrafıMehmet Baykan

Gece Çalışanlarının Ücret Ayarlaması: 4857 İş Kanunu Çerçevesinde İşleyiş ve Kurallar

Gece Çalışanlarının Ücret Ayarlaması: 4857 İş Kanunu Çerçevesinde İşleyiş ve Kurallar


Gece çalışması, pek çok sektörde ve işletmede yaygın olan bir çalışma şeklidir. Gece çalışanları, gece saatlerinde işyerinde çalıştıkları için iş kanunları tarafından belirlenen özel düzenlemelerden faydalanır. Bu blog yazısında, gece çalışanlarının ücret ayarlaması konusunu, Türkiye’de geçerli olan 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde ele alacağız. İş kanununun sağladığı haklar ve kurallar hakkında bilgi vereceğiz.


1. Gece Çalışmasının Tanımı:


 1. Gece çalışması, İş Kanunu’na göre, akşam saat 20:00’den sabah saat 06:00’ya kadar olan süreyi kapsayan bir çalışma şeklidir.

 2. Gece çalışması, işyerinin faaliyetlerine bağlı olarak, belirli sürelerde veya düzenli olarak gerçekleştirilebilir.


2. Gece Çalışanlarının Ücretlendirilmesi:


 1. Gece çalışanlarına, gece çalışması nedeniyle ek ücret ödenir. Bu ücret, normal çalışma saatleri için ödenen ücrete ek olarak verilir.

 2. Gece çalışanlarına ödenen ek ücret, İş Kanunu’nda belirtilen asgari oranlara uygun olarak hesaplanır.

 3. İş Kanunu’na göre, gece çalışanlarına ödenecek ek ücret, normal çalışma saatlerine göre en az %50 daha fazla olmalıdır.


3. İstisnai Durumlar:


 1. Bazı sektörlerde ve işlerde, İş Kanunu tarafından belirlenen istisnai durumlar söz konusu olabilir. Bu durumda, ek ücret oranları ve farklı düzenlemeler geçerli olabilir.

 2. İstisnai durumlar, İş Kanunu’nda ayrıntılı olarak belirtilir ve sektörel düzenlemelerle de desteklenebilir. Bu nedenle, işverenlerin ve çalışanların bu düzenlemeleri takip etmeleri önemlidir.


4. Diğer Haklar ve Düzenlemeler:


 1. Gece çalışanlarına, İş Kanunu tarafından belirlenen gece çalışması arasında dinlenme süreleri sağlanır. Bu süreler, işçinin sağlığını korumak ve çalışma verimliliğini artırmak amacıyla düzenlenir.

 2. İş Kanunu’na göre, gece çalışanlarına sağlık kontrolleri yapılması zorunludur. Bu kontroller, çalışanların sağlığının izlenmesini ve gerektiğinde önlemlerin alınmasını sağlar.


5. Çalışma Sözleşmeleri ve Gece Çalışması İşveren Bildirimi:


 1. İşverenler, gece çalışmasını düzenleyen hükümleri iş sözleşmesinde açık bir şekilde belirtmelidir.

 2. İşverenler, gece çalışmasının başladığı tarihten itibaren en az bir ay önce, ilgili işçilere gece çalışmasının yapılacağını bildirmekle yükümlüdür.


Gece çalışanlarının ücret ayarlaması, Türkiye’de 4857 İş Kanunu tarafından düzenlenmektedir. İş Kanunu, gece çalışanlarına ek ücret ödenmesini ve belirli haklar sağlanmasını zorunlu kılar. İşverenlerin, gece çalışmasıyla ilgili hükümleri iş sözleşmesinde belirtmeleri ve gece çalışmasının yapılacağı tarihten önce bildirimde bulunmaları önemlidir.

İlgili Yazılar

bottom of page