top of page
 • Yazarın fotoğrafıMehmet Baykan

Belirli Süreli İş Sözleşmesi

Belirli Süreli İş Sözleşmesi


Belirli Süreli İş Sözleşmesinin Şartları


İşin süresi: İşin süresi, iş sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Süre, gün, ay veya yıl olarak belirlenebilir.


İşin konusu ve yeri: İşin konusu ve yeri, iş sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. İşin konusu, işçinin hangi işi yapacağıdır. İşin yeri ise, işçinin hangi iş yerinde çalışacağıdır.


İşçinin ücreti ve ücretin ödenme şekli: İşçinin ücreti ve ücretin ödenme şekli, iş sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Ücret, brüt veya net olarak belirlenebilir. Ücretin ödenme şekli ise, aylık, haftalık veya günlük olarak belirlenebilir.


İşçinin çalışma koşulları: İşçinin çalışma koşulları, iş sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. Çalışma koşulları, işçinin çalışma süresini, hafta tatilini, yıllık izin hakkını ve benzeri hususları içerir.


İşin sona ermesi halinde işçiye verilecek ihbar öneli: İşin sona ermesi halinde işçiye verilecek ihbar öneli, iş sözleşmesinde açıkça belirtilmelidir. İhbar süresi, işverenin işçiyi işten çıkarması veya işçinin iş sözleşmesini feshetmesi halinde, işçiye tanınan bir haktır.


Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşçi açısından Durumu


 1. Belirli süreli iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesine göre daha az güvence sağlar.

 2. Belirli süreli iş sözleşmesinin süresi dolduktan sonra işçinin iş ilişkisi kendiliğinden sona erer ve işçiye kıdem tazminatı ödenmez.

 3. İşçi, belirli süreli iş sözleşmesini ancak işverenin haklı bir gerekçe göstermesi halinde feshedebilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinin İşveren açısından Durumu


 1. Belirli süreli iş sözleşmesi, belirsiz süreli iş sözleşmesine göre daha fazla esneklik sağlar.

 2. İşveren, belirli süreli iş sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeden feshedebilir.

 3. İşveren, belirli süreli iş sözleşmesini haksız yere feshetse bile, işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda değildir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesi Örnekleri


 1. Bir inşaat firması, bir inşaatın belirli bir sürede tamamlanması için bir işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilir.

 2. Bir kampanya ajansı, bir kampanyanın belirli bir sürede yürütülmesi için bir işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilir.

 3. Bir danışmanlık şirketi, bir danışmanlık hizmetinin belirli bir süre içinde verilmesi için bir işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilir.

 4. Bir makine imalat şirketi, bir makinenin belirli bir süre içinde montajının yapılması için bir işçi ile belirli süreli iş sözleşmesi imzalayabilir.

Belirli Süreli İş Sözleşmesinde Kapsamı Genişletme


4857 sayılı İş Kanunu’nun 11. maddesine göre, belirli süreli iş sözleşmesi, ancak aşağıdaki hallerde yapılabilir:


 1. Belirli süreli işlerde

 2. Belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun ortaya çıkması gibi objektif koşullara bağlı olarak


Ancak, bu kapsamın genişletilmesine yönelik bazı öneriler bulunmaktadır. Örneğin, belirli süreli iş sözleşmesinin, işçinin talebi üzerine, belirsiz süreli iş sözleşmesine dönüştürülmesine olanak tanınması önerilmektedir. Bu önerinin amacı, işçilerin belirli süreli iş sözleşmesinin süresi dolduktan sonra işsiz kalma riskini azaltmaktır.


Başka bir öneri ise, belirli süreli iş sözleşmesinin, işverenin haklı bir gerekçe göstermesi halinde, işçinin feshi için de kullanılmasına olanak tanınmasıdır. Bu önerinin amacı, işçilerin belirli süreli iş sözleşmesi ile işverenin keyfi uygulamalarına karşı korunmasını sağlamaktır.

İlgili Yazılar

bottom of page