top of page
 • Yazarın fotoğrafıMehmet Baykan

Turnover Nedir? Hesaplama Yöntemleri, Avantajları ve Süreci ile Yükselme Nedenleri

Turnover Nedir? Hesaplama Yöntemleri, Avantajları ve Süreci ile Yükselme Nedenleri


İş dünyasında sıkça duyulan bir kavram olan “turnover” (işten ayrılma oranı), bir işyerindeki çalışanların belirli bir süre içinde işten ayrılma ve yerlerine yeni çalışanların gelme oranını ifade eder. Turnover, bir işyerindeki çalışan hareketliliğini ölçmeye yardımcı olan önemli bir göstergedir. Bu blog yazısında, turnover kavramını detaylı bir şekilde ele alacak ve hesaplama yöntemlerini, avantajlarını ve sürecin nasıl olması gerektiğini tartışacağız.


Turnover Nedir?


Turnover, bir işyerindeki çalışanların işten ayrılma ve yerlerine yeni çalışanların gelme oranını ifade eder. İşgücü piyasasındaki hareketlilik ve değişimlerin bir göstergesi olarak kabul edilir. İşten ayrılma, istifa, emeklilik, işten çıkarma gibi farklı nedenlerle gerçekleşebilir. Turnover oranı, genellikle yıllık bazda yüzde olarak ifade edilir.


Turnover Hesaplama Yöntemleri


Turnover oranını hesaplamak için farklı yöntemler kullanılabilir. İki yaygın kullanılan hesaplama yöntemi şunlardır:


1. Basit Turnover Oranı


Basit turnover oranı, bir belirli dönemde işten ayrılan çalışanların toplam çalışan sayısına oranını ifade eder. Bu yöntemde, işten ayrılan çalışan sayısı, dönem başındaki toplam çalışan sayısına bölünerek yüzde olarak hesaplanır.

Basit Turnover Oranı = (İşten Ayrılan Çalışan Sayısı / Toplam Çalışan Sayısı) x 100


2. Tam Turnover Oranı


Tam turnover oranı, bir belirli dönemde işten ayrılan çalışanların yerine yeni gelen çalışanların eklenmesiyle hesaplanır. Bu yöntemde, işten ayrılan çalışan sayısı ile yeni gelen çalışan sayısı toplanır ve bu rakam, toplam çalışan sayısına bölünerek yüzde olarak hesaplanır.

Tam Turnover Oranı = ((İşten Ayrılan Çalışan Sayısı + Yeni Gelen Çalışan Sayısı) / Toplam Çalışan Sayısı) x 100


Turnover Avantajları


 1. İşyeri Verimliliği: Optimal bir turnover oranı, işyerinde verimliliği artırabilir. Düşük bir turnover oranı, çalışanların sürekli olarak işyerinde kalmasını sağlayarak işlerin sürekliliğini ve işyeri bilgisini artırabilir.

 2. Yenilik ve İnovasyon: Yüksek turnover oranı, yeni ve farklı perspektiflere sahip çalışanların işe alınmasını sağlayabilir. Yeni çalışanlar, farklı deneyimler ve becerilerle işyerine taze bir bakış açısı getirebilir ve yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını teşvik edebilir.

 3. Yetenek Havuzu Çeşitliliği: İşyerindeki hareketlilik, farklı yeteneklere sahip çalışanların işyerine katılmasını sağlar. Bu durum, işyerinin yetenek havuzunu çeşitlendirir ve farklı becerilere sahip çalışanları bünyesinde barındırarak işyeri performansını artırabilir.


Turnover Süreci Nasıl Olmalıdır?


Turnover sürecinin etkili bir şekilde yönetilmesi önemlidir. İşyerinde olumsuz bir turnover oranının azaltılması için aşağıdaki adımlar dikkate alınmalıdır:


 1. İyi İşveren Markası: İyi bir işveren markası oluşturmak, yetenekli çalışanların işyerinize çekilmesine ve işten ayrılmalarının önlenmesine yardımcı olur.

 2. Performans Yönetimi: Performans yönetimi süreçleri ve geri bildirim mekanizmaları, çalışanların gelişimini destekler ve motivasyonlarını artırır.

 3. İş Tatmini: Çalışanların iş tatmini düşük olduğunda ayrılma eğilimi artar. İşyerinde çalışanların memnuniyetini artırmak için uygun çalışma koşulları, destekleyici bir liderlik ve kariyer gelişim fırsatları sunulmalıdır.

 4. İşe Alım Süreci: İşe alım süreci dikkatli bir şekilde yürütülmeli ve adayların işyerine uyum sağlayacaklarından emin olunmalıdır. Doğru kişiyi işe almak, uzun vadeli başarı için önemlidir.


Turnover Yükselme Nedenleri Nelerdir?


 1. İş Tatminsizliği: Çalışanların iş tatminsizliği, turnover oranının artmasına yol açabilir. Uyumsuz çalışma ortamı, yetersiz liderlik, düşük ücretler, işten doyum alamama gibi faktörler çalışanların motivasyonunu düşürerek ayrılma eğilimini artırır.

 2. Kariyer Gelişimi Eksikliği: Çalışanlar, kariyerlerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunulmadığında ve yeterli destek almadıklarında işten ayrılma eğilimi gösterebilirler. Kariyer planlaması, eğitim ve gelişim imkanları sunmak, çalışanların işyerinde kalmasını teşvik eder.

 3. İş-Yaşam Dengesizliği: Çalışanlar, iş ve özel yaşamları arasında denge kuramadıklarında, aşırı iş yükü altında olduklarında veya esnek çalışma düzenleri sunulmadığında işten ayrılma eğiliminde olabilirler.

 4. Yetersiz İşveren Markası: İşverenin iyi bir itibara sahip olmaması, çalışanların başka işyerlerine geçme eğilimini artırabilir. İyi bir işveren markası oluşturmak, yetenekli çalışanların işyerinde kalmasını sağlar.


Turnover Oranı Nasıl Düşürülür?


 1. İşe Alım Sürecinde Dikkatli Olunmalı: İşe alım sürecinde adaylar dikkatlice değerlendirilmeli ve işyerine uyum sağlayacaklarından emin olunmalıdır. Doğru kişiyi işe almak, uzun vadeli başarı için önemlidir.

 2. İş Tatmini Artırılmalı: Çalışanların iş tatmini düşük olduğunda ayrılma eğilimi artar. İşyerinde çalışanların memnuniyetini artırmak için uygun çalışma koşulları, destekleyici bir liderlik ve kariyer gelişim fırsatları sunulmalıdır.

 3. Kariyer Gelişimi Desteklenmeli: Çalışanlara kariyerlerini geliştirebilecekleri fırsatlar sunulmalı, eğitim ve gelişim imkanları sağlanmalıdır. Kariyer planlaması, çalışanların işyerinde kalma motivasyonunu artırır.

 4. İş-Yaşam Dengesi Sağlanmalı: Esnek çalışma düzenleri sunmak, çalışanların iş ve özel yaşamlarını dengelemelerine yardımcı olur. İş yükü adil bir şekilde dağıtılmalı ve çalışanların yaşam dengesini korumalarına olanak tanınmalıdır.

 5. İletişim ve Geri Bildirim: İyi iletişim kurmak, çalışanların görüşlerini dinlemek ve geri bildirim mekanizmaları oluşturmak, çalışanların işyerinde daha bağlı hissetmelerini sağlar.

 6. İyi Bir İşveren Markası Oluşturmak: İyi bir işveren markası, yetenekli çalışanları işyerine çeker ve işten ayrılmalarını önler. İşverenin iyi bir itibara sahip olması, çalışanların sadakatini artırır.


Turnover, bir işyerinde çalışan hareketliliğini ifade eden bir kavramdır. İşten ayrılma oranı, işyerindeki çalışanların işten ayrılma ve yerlerine yeni gelenlerin gelme hızını ölçer. Turnover oranı, işyerinde verimlilik, yenilik ve yetenek çeşitliliği gibi avantajlar sağlayabilir. Ancak, yüksek turnover oranı bazı olumsuz etkileri beraberinde getirebilir. İşyerleri, turnover sürecini etkili bir şekilde yönetmek için iyi bir işveren markası oluşturmalı, performans yönetimi uygulamalarına önem vermelidir.

İlgili Yazılar

bottom of page