top of page
  • Yazarın fotoğrafıMehmet Baykan

İş Karşılığı Olmayan Ödemeler ve 4857 İş Kanunu

İş Karşılığı Olmayan Ödemeler ve 4857 İş Kanunu


İş hayatında bazen iş karşılığı olmayan ödemeler yapılabilmektedir. Ancak, bu tür ödemelerin ücret olarak kabul edilip edilmeyeceği konusu önemli bir sorudur. Bu blog yazısında, 4857 İş Kanunu’nu baz alarak iş karşılığı olmayan ödemelerin ücret olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ele alacağız.


4857 İş Kanunu ve Ücret Tanımı


4857 İş Kanunu, çalışanların ücretlerini ve çalışma koşullarını düzenleyen önemli bir yasadır. Kanunda, ücretin tanımı yapılmış ve ücretin işveren tarafından çalışana iş karşılığında ödenen nakdi ve ayni haklar olduğu belirtilmiştir.


İş Karşılığı Olmayan Ödemelerin Tanımı


İş karşılığı olmayan ödemeler, çalışana yapılan ödemelerdir, ancak bu ödemeler doğrudan çalışmanın sonucu olarak değil, başka bir sebep veya etkinlik sonucunda yapılır. Örnek olarak, ikramiye, prim, bonus, hediye, sosyal yardımlar gibi ödemeler iş karşılığı olmayan ödemeler olarak kabul edilebilir.


İş Karşılığı Olmayan Ödemelerin Ücret Olarak Değerlendirilmesi


4857 İş Kanunu’na göre, iş karşılığı olmayan ödemeler ücret olarak değerlendirilmez. Çalışana yapılan bu ödemeler, çalışma ilişkisine dayalı bir hak olarak kabul edilmez ve çalışanın çalışma süresine, performansına veya işverene olan yükümlülüklerine bağlı olarak verilmez.

Ancak, iş karşılığı olmayan ödemelerin ücret olarak kabul edilip edilmeyeceği bazı durumlarda tartışmalı olabilir. Örneğin, işveren tarafından düzenli olarak yapılan ve çalışanların iş performansına veya şirketin hedeflerine bağlı olarak verilen primler veya bonuslar, bazı hukuki değerlendirmeler sonucunda ücret olarak kabul edilebilir.


İş Karşılığı Olmayan Ödemelerin Yapılmasında Dikkat Edilmesi Gerekenler


İşverenlerin iş karşılığı olmayan ödemeleri yaparken dikkat etmeleri gereken bazı hususlar vardır:


  1. İş karşılığı olmayan ödemeler, belirli bir performansa veya başarıya bağlı olarak verilmeli ve çalışanlar arasında ayrımcılığa yol açacak şekilde dağıtılmamalıdır.

  2. İş karşılığı olmayan ödemeler, çalışanın çalışma süresi, üretkenlik veya iş performansı gibi işle ilgili unsurlardan bağımsız olmalıdır.

  3. İş karşılığı olmayan ödemeler, çalışanlara ek bir gelir veya motivasyon sağlamak amacıyla yapılırken, bu durum çalışanların ücret beklentileri konusunda yanıltıcı olmamalıdır.


4857 İş Kanunu’na göre, iş karşılığı olmayan ödemeler genellikle ücret olarak kabul edilmez. Ancak, bazı durumlarda işveren tarafından yapılan ödemelerin hukuki değerlendirmesi sonucunda ücret olarak kabul edilebileceği durumlar olabilir. İş karşılığı olmayan ödemelerin yapılmasında işverenlerin dikkatli olması ve kanuni düzenlemelere uygun hareket etmeleri önemlidir.

3 görüntüleme0 yorum

İlgili Yazılar

bottom of page